| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 9   lit. „g”, art. 40 oraz art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta  

-   Rada Miejska w   Zawierciu  

-   uchwala  

§   1.   Uchwała niniejsza określa zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego.  

§   2.   1.   Określić następujące zasady wnoszenia przez Prezydenta Miasta Zawiercie udziałów i   wkładów pieniężnych i   niepieniężnych Gminy Zawiercie do spółek kapitałowych:  

1)   Prezydent wnosi w   drodze zarządzenia do spółek w   zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady pieniężne w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy na dany rok budżetowy,  

2)   Prezydent wnosi w   drodze zarządzenia do spółek w   zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady niepieniężne (aporty) w   postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych wyposażenia i   innych aktywów.  

2.   Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów lub akcji w   spółkach wymaga uprzedniej wyceny wnoszonego wkładu, sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w   zakresie wyceny majątku. Wyceny nie dokonuje się w   przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej nabycie bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.  

§   3.   1.   Prezydent Miasta Zawiercia może cofać należące do Gminy Zawiercie udziały i   akcje w   spółkach.  

2.   Wycofanie udziałów lub akcji następuje w   drodze ich umorzenia, zgodnie z   przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

§   4.   1.   Prezydent Miasta Zawiercie może zbywać udziały i   akcje w   spółkach.  

2.   Decyzję o   zbyciu udziałów i   akcji Prezydent Miasta Zawiercie podejmuje w   formie zarządzenia.  

§   5.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w   spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i   ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i   perspektyw w   jej rozwoju.  

§   6.   O każdym wniesieniu wkładu, cofaniu albo zbyciu udziałów lub akcji Prezydent Miasta Zawiercie informuję Radę Miejską na najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o   ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów lub akcji, a   także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w   jakiej spółce zostały zbyte.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercia.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »