| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 9   lit. „g”, art. 40 oraz art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta  

-   Rada Miejska w   Zawierciu  

-   uchwala  

§   1.   Uchwała niniejsza określa zasady wnoszenia, cofania i   zbywania udziałów i   akcji w   spółkach prawa handlowego.  

§   2.   1.   Określić następujące zasady wnoszenia przez Prezydenta Miasta Zawiercie udziałów i   wkładów pieniężnych i   niepieniężnych Gminy Zawiercie do spółek kapitałowych:  

1)   Prezydent wnosi w   drodze zarządzenia do spółek w   zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady pieniężne w   ramach kwot przewidzianych na ten cel w   budżecie Gminy na dany rok budżetowy,  

2)   Prezydent wnosi w   drodze zarządzenia do spółek w   zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady niepieniężne (aporty) w   postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych wyposażenia i   innych aktywów.  

2.   Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów lub akcji w   spółkach wymaga uprzedniej wyceny wnoszonego wkładu, sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia w   zakresie wyceny majątku. Wyceny nie dokonuje się w   przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej nabycie bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.  

§   3.   1.   Prezydent Miasta Zawiercia może cofać należące do Gminy Zawiercie udziały i   akcje w   spółkach.  

2.   Wycofanie udziałów lub akcji następuje w   drodze ich umorzenia, zgodnie z   przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.  

§   4.   1.   Prezydent Miasta Zawiercie może zbywać udziały i   akcje w   spółkach.  

2.   Decyzję o   zbyciu udziałów i   akcji Prezydent Miasta Zawiercie podejmuje w   formie zarządzenia.  

§   5.   Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w   spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej i   ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i   perspektyw w   jej rozwoju.  

§   6.   O każdym wniesieniu wkładu, cofaniu albo zbyciu udziałów lub akcji Prezydent Miasta Zawiercie informuję Radę Miejską na najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów. Informacja zawiera dane o   ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów lub akcji, a   także do jakiej spółki zostały wniesione, jakiej spółce zostały cofnięte lub w   jakiej spółce zostały zbyte.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercia.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


inż.   Edmund   Kłósek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »