| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernichów oraz warunków korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011r Nr 5, poz.13 ze zm.) art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i   ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z   2001r Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.)  

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Udostępnić operatom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernichów na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały  

2.   Określić przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Czernichów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernichów zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Badan

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/196/2012    
Rady Gminy Czernichów    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CZERNICHÓW  

§   1.  

WARUNKI KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernichów następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem , a   Gminą Czernichów zwaną dalej Gminą.  

§   2.  

ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządcą jest Gmina jest nieodpłatne.  

2.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu miejsca.  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki autobusowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym,  

c)   umieszczania w   własnym zakresie tablicy z   rozkładem jazdy po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej,  

d)   utrzymania w   należytym stanie technicznym tabliczek z   rozkładami jazdy.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXI/196/2012    
Rady Gminy Czernichów    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA CZERNICHÓW  

 

Lp.  

Nazwa miejscowości  

Nazwa ulicy  

Nazwa przystanku  

udostępnienie  

1.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Żywiecka  

Żarnówka Mała  

Operator/przewoźnicy  

2.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Żywiecka  

Żarnówka Duża  

Operator/przewoźnicy  

3.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Żywiecka  

Międzybrodzie I  

Operator/przewoźnicy  

4.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Żywiecka  

Skrzyżowanie  

Operator/przewoźnicy  

5.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Żywiecka  

Orionówka  

Operator/przewoźnicy  

6.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Brodek  

centrum  

Operator/przewoźnicy  

7.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Bielska  

Skrzyżowanie  

Operator/przewoźnicy  

8.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Bielska  

Ośrodek zdrowia  

Operator/przewoźnicy  

9.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Bielska  

Tartak  

Operator/przewoźnicy  

10.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Bielska  

Ponikiew  

Operator/przewoźnicy  

11.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Bielska  

Ponikiew IV  

Operator/przewoźnicy  

12.  

Międzybrodzie Żywieckie  

ul. Żywiecka  

Suchy Potok  

Operator/przewoźnicy  

13.  

Międzybrodzie Żywieckie  

ul. Beskidzka  

Kościół  

Operator/przewoźnicy  

14  

Międzybrodzie Żywieckie  

ul. Beskidzka  

Sklep  

Operator/przewoźnicy  

15.  

Międzybrodzie Żywieckie  

ul. Beskidzka  

Pętla  

Operator/przewoźnicy  

16.  

Międzybrodzie Żywieckie  

ul. Górska  

Pętla -Żar  

Operator/przewoźnicy  

17.  

Międzybrodzie Żywieckie  

ul. Energetyków  

Ośrodek  

Operator/przewoźnicy  

18.  

Międzybrodzie Bialskie  

ul. Energetyków  

Elektrownia  

Operator/przewoźnicy  

19.  

Czernichów  

ul. Żywiecka  

Most  

Operator/przewoźnicy  

20.  

Czernichów  

ul. Żywiecka  

Dzwonek  

Operator/przewoźnicy  

21.  

Czernichów  

ul. Żywiecka  

Centrum  

Operator/przewoźnicy  

22.  

Tresna  

ul. Żywiecka  

Zapora  

Operator/przewoźnicy  

23.  

Tresna  

ul. Żywiecka  

Tresna I  

Operator/przewoźnicy  

24.  

Tresna  

ul. Nad Jeziorem  

Zapora  

Operator/przewoźnicy  

25.  

Tresna  

ul. Nad Jeziorem  

Tresna I  

Operator/przewoźnicy  

26.  

Tresna  

ul. Nad Jeziorem  

Tresna II  

Operator/przewoźnicy  

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »