| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/148/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 12 § 2, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) - na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy   uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Krupski Młyn na 4   stałe obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz zamieszczeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/148/12    
Rady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

Podział Gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania  

 

Nr obwodu  

Granice obwodu i   siedziby obwodowych komisji wyborczych  

Numery okręgów  

1  

2  

3  


1  


SOŁECTWO KRUPSKI MŁYN BEZ KOLONII ZIĘTEK  
Siedziba Komisji Wyborczej:  
Sala posiedzeń Rady Gminy  
Krupski Młyn  
ul. Główna 5  
 


1, 2, 3, 4  


2  


SOŁECTWO KRUPSKI MŁYN BEZ KOLONII ZIĘTEK  
Siedziba Komisji Wyborczej:  
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i   Rekreacji  
Krupski Młyn  
ul. Zawadzkiego 3  
 


5, 6, 7, 8  


3  


KOLONIA ZIĘTEK  
Siedziba Komisji Wyborczej:  
Świetlica Osiedlowa  
Kolonia Ziętek 2  
 


9, 10, 11  


4  


SOŁECTWO POTĘPA  
Siedziba Komisji Wyborczej:  
Szkoła Podstawowa  
Potępa  
ul. Tarnogórska 12  
 


12, 13, 14, 15  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »