| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/148/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 12 § 2, 11, 12 i   13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) - na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy   uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Krupski Młyn na 4   stałe obwody głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w   budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz zamieszczeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/148/12    
Rady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

Podział Gminy Krupski Młyn na stałe obwody głosowania  

 

Nr obwodu  

Granice obwodu i   siedziby obwodowych komisji wyborczych  

Numery okręgów  

1  

2  

3  


1  


SOŁECTWO KRUPSKI MŁYN BEZ KOLONII ZIĘTEK  
Siedziba Komisji Wyborczej:  
Sala posiedzeń Rady Gminy  
Krupski Młyn  
ul. Główna 5  
 


1, 2, 3, 4  


2  


SOŁECTWO KRUPSKI MŁYN BEZ KOLONII ZIĘTEK  
Siedziba Komisji Wyborczej:  
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i   Rekreacji  
Krupski Młyn  
ul. Zawadzkiego 3  
 


5, 6, 7, 8  


3  


KOLONIA ZIĘTEK  
Siedziba Komisji Wyborczej:  
Świetlica Osiedlowa  
Kolonia Ziętek 2  
 


9, 10, 11  


4  


SOŁECTWO POTĘPA  
Siedziba Komisji Wyborczej:  
Szkoła Podstawowa  
Potępa  
ul. Tarnogórska 12  
 


12, 13, 14, 15  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »