| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 727 zł ,

b) powyżej 5,5 do 6,5 tony 857 zł ,

c) powyżej 6,5 do 9 ton 1 187 zł ,

d) powyżej 9 ton 1 568 zł .

2. Od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 557

1 620

13

14

1 620

1 740

14

15

1 740

1 764

15

1 764

1 824

Trzy osie

12

17

1 824

1 887

17

19

1 887

1 948

19

21

1 948

2 018

21

23

2 018

2 094

23

25

2 094

2 152

25

2 152

2 214

Cztery osie i więcej

12

25

2 214

2 278

25

27

2 278

2 338

27

29

2 338

2 512

29

31

2 512

2 759

31

2 759

2 789

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łączne z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 454 zł .

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łączne z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik balastowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

458

520

18

25

583

588

25

31

647

1 040

31

1 628

2 221

Trzy osie

12

40

1 497

1 952

40

2 059

2 917

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 581 zł .


6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

581

618

18

25

647

711

25

716

775

Dwie osie

12

28

775

848

28

33

848

979

33

38

979

1 458

38

1 306

1 952

Trzy osie

12

38

785

1 100

38

1 215

1 458

7. Od autobusów:

a) mniej niż 30 miejsc - 1 144 zł ,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 075 zł .

§ 2. Uchylić w całości uchwałę Nr XI/85/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki podatku od środków transportowych, z tym, że stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Minister Finansów, zgodnie z dyspozycją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wydał obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2013 r. (M.P. Nr 116, poz. 587) oraz obwieszczenie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962). Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach obwarowanych kwotą maksymalną określoną we wskazanym przepisie, jak również kwotą minimalną określoną dla pojazdów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 wyżej wymienionej ustawy. Rada Gminy corocznie obniża górne stawki podatkowe. Przyjęto wzrost stawek podatkowych na 2013 rok o 4% w stosunku do stawek roku 2012. Skutki jakie gmina poniesie w 2013 r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosą w granicach 84 340,00 zł.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »