| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 727 zł ,

b) powyżej 5,5 do 6,5 tony 857 zł ,

c) powyżej 6,5 do 9 ton 1 187 zł ,

d) powyżej 9 ton 1 568 zł .

2. Od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1 557

1 620

13

14

1 620

1 740

14

15

1 740

1 764

15

1 764

1 824

Trzy osie

12

17

1 824

1 887

17

19

1 887

1 948

19

21

1 948

2 018

21

23

2 018

2 094

23

25

2 094

2 152

25

2 152

2 214

Cztery osie i więcej

12

25

2 214

2 278

25

27

2 278

2 338

27

29

2 338

2 512

29

31

2 512

2 759

31

2 759

2 789

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łączne z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 454 zł .

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łączne z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik balastowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

458

520

18

25

583

588

25

31

647

1 040

31

1 628

2 221

Trzy osie

12

40

1 497

1 952

40

2 059

2 917

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 581 zł .


6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

581

618

18

25

647

711

25

716

775

Dwie osie

12

28

775

848

28

33

848

979

33

38

979

1 458

38

1 306

1 952

Trzy osie

12

38

785

1 100

38

1 215

1 458

7. Od autobusów:

a) mniej niż 30 miejsc - 1 144 zł ,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 075 zł .

§ 2. Uchylić w całości uchwałę Nr XI/85/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki podatku od środków transportowych, z tym, że stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Minister Finansów, zgodnie z dyspozycją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wydał obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2013 r. (M.P. Nr 116, poz. 587) oraz obwieszczenie z dnia 20 października 2011 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962). Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach obwarowanych kwotą maksymalną określoną we wskazanym przepisie, jak również kwotą minimalną określoną dla pojazdów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 wyżej wymienionej ustawy. Rada Gminy corocznie obniża górne stawki podatkowe. Przyjęto wzrost stawek podatkowych na 2013 rok o 4% w stosunku do stawek roku 2012. Skutki jakie gmina poniesie w 2013 r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosą w granicach 84 340,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »