| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/187/12 Rady Gminy Godów

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości, poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. 1. Ustalić dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Godów w wysokości: 30 zł

2. Opłata targowa jest płatna w dniu sprzedaży.

§ 2. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 3. Na inkasentów wyznacza się:

1)sołectwo Godów – Małgorzata Olejok

2)sołectwo Gołkowice – Czesław  Surma

3)sołectwo Krostoszowice – Lidia Marcol

4)sołectwo Łaziska – Zdzisław  Widenka

5)sołectwo Podbucze – Zyta Wrona

6)sołectwo Skrbeńsko – Franciszek Moczała

7)sołectwo Skrzyszów – Leon  Dobrowolski

§ 4. Inkasenci zobowiązani są do:

1)pobierania opłaty, o której mowa w § 1 i dokonywania wpłaty na rachunek bankowy Gminy Godów nr 38 8470 0001 2001 0020 4899 0003 w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój w terminie do 30 dni od dnia dokonania inkasa,

2)rozliczania się z pobranych  kwitariuszy do 31 grudnia każdego roku podatkowego.

§ 5. Ustalić wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 3 % zainkasowanych należności.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »