| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/156/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) oraz art.5 ust.1 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz .U z   2010r. Nr 95, poz.613 z   późn.zm.), w   zw. z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. poz.587).  

Rada Miasta Poręba  
u c h w   a l a   :  

§   1.   Ustala się stawki podatku od nieruchomości w   następujących wysokościach :  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,82 zł   od 1m² powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   3,93zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   - 0,17 zł   od 1m² powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części :  

a)   mieszkalnych -   0,65zł   od 1m² powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   -21,00zł   od 1m² powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   9,77zł   od 1m² powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,36zł   od 1m² powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   - 3,64zł   od 1m² powierzchni użytkowej ,  

f)   od 1m² powierzchni użytkowej garaży wolnostojących   - 4,60zł   ;  

3)   od budowli –   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust.3-7.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XII/89/11 Rady Miasta Poręba z   dnia 28 listopada 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Gabriel   Zieliński

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »