| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/156/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) oraz art.5 ust.1 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz .U z   2010r. Nr 95, poz.613 z   późn.zm.), w   zw. z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. (M.P. z   dnia 14 sierpnia 2012 r. poz.587).  

Rada Miasta Poręba  
u c h w   a l a   :  

§   1.   Ustala się stawki podatku od nieruchomości w   następujących wysokościach :  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,82 zł   od 1m² powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   3,93zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   - 0,17 zł   od 1m² powierzchni;  

2)   od budynków lub ich części :  

a)   mieszkalnych -   0,65zł   od 1m² powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   -21,00zł   od 1m² powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   9,77zł   od 1m² powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,36zł   od 1m² powierzchni użytkowej,  

e)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   - 3,64zł   od 1m² powierzchni użytkowej ,  

f)   od 1m² powierzchni użytkowej garaży wolnostojących   - 4,60zł   ;  

3)   od budowli –   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust.3-7.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XII/89/11 Rady Miasta Poręba z   dnia 28 listopada 2011r. w   sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Poręba .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Gabriel   Zieliński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »