| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/153/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2013, zasad jej ustalania, poboru i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art.15 i   art. 19 pkt 1   lit. a   i pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. Z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 214, poz.587 z   2012 r.)  

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w   wysokości 20,00 od jednego stoiska na targowisku.Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757,79 zł dziennie od jednego podmiotu.  

§ 2.  

Targowiskami są wszelkie miejsca w   których prowadzony jest handel z   ręki, koszów, stoisk, pojazdów konnych, samochodowych przyczep.  

§ 3.  

Opłata targowa płatna jest gotówką inkasentowi w   dniu dokonywania sprzedaży, za dowodem wpłaty na pobraną kwotę.  

§ 4.  

Do poboru opłaty targowej upoważnia się inkasentów w   osobach:  

-   w sołectwie Radziechowy - Pani Janina Tlałka zamieszkała w   Radziechowach  

-   w sołectwie Przybędza - Pani Maria Górna zamieszkała w   Przybędzy  

-   w sołectwie Wieprz - Pani Maria Hulak zamieszkała w   Wieprzu  

-   w sołectwie Brzuśnik - Pani Cecylia Kupczak zamieszkała w   Brzuśniku  

-   w sołectwie Bystra - Pani Irena Rodak zamieszkała w   Bystrej  

-   w sołectwie Juszczyna - Pan Mieczysław Sygut zamieszkały w   Juszczynie  

§ 5.  

Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania się z   opłaty targowej w   terminie 5   dni od daty jej pobrania w   Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz.  

§ 6.  

Ustala się prowizję dla inkasentów opłaty targowej w   wysokości 30% od zainkasowanej kwoty.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§ 8.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »