| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Wójta Gminy Gilowice; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 3 października 2012r.

do porozumienia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie realizacji zadania polegającego na położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1412 S w miejscowości Rychwałd

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a i   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), Uchwały nr XIX/104/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania na drodze powiatowej nr 1412 S w   Rychwałdzie, Uchwały nr XVIII/193/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Gilowice wykonania realizacji zadania na drodze powiatowej nr 1412 S, Uchwały nr XXI/120/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 28 września 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały nr XIX/104/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania na drodze powiatowej nr 1412 S w   Rychwałdzie oraz Uchwały Rady Powiatu w   Żywcu nr XX/212/2012 z   dnia 20 września 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/193/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Gilowice wykonania realizacji zadania na drodze powiatowej nr 1412 S - zostaje zawarty aneks do porozumienia o   następującej treści:  

§ 1.  

1. Powierzający powierza, a   Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie polegające na położeniu nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o   grubości 5   cm na drodze powiatowej nr 1412 S w   miejscowości Rychwald, na połowie jezdni sąsiadującej z   realizowaną inwestycją budowy kanalizacji na odcinkach:  

a) od km 0+000 do km 0+650, długość 650 m,  

b) od km 0+820 do km 2+120, długość 1   300 m,  

2. Łączna długość odcinków wynosi 1   950 m.  

3. Wszystkie czynności formalno prawne, związane z   realizacją robót, o   których mowa w   ust. 1, będą prowadzone przez Przyjmującego, zgodnie z   zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i   normami z   zastrzeżeniem § 1   ust. 4  

4. Inspektora nadzoru wyznacza Powierzający.  

§ 2.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§ 4.  

Niniejszy aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do opublikowania.  

§ 5.  

Niniejszy aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

POWIERZAJĄCY:

PRZYJMUJĄCY:

 
Andrzej   Zieliński
Starosta  
Andrzej   Kalata
Wicestarosta  
Elżbieta   Wątroba
Skarbnik Powiatu  
Leszek   Frasunek
Wójt Gminy  
Wioletta   Tomaszek
Skarbnik Gminy  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Prawnik w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »