| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Wójta Gminy Gilowice; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 3 października 2012r.

do porozumienia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie realizacji zadania polegającego na położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1412 S w miejscowości Rychwałd

Na podstawie art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a i   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), Uchwały nr XIX/104/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania na drodze powiatowej nr 1412 S w   Rychwałdzie, Uchwały nr XVIII/193/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Gilowice wykonania realizacji zadania na drodze powiatowej nr 1412 S, Uchwały nr XXI/120/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 28 września 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały nr XIX/104/12 Rady Gminy Gilowice z   dnia 22 czerwca 2012 r. w   sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zadania na drodze powiatowej nr 1412 S w   Rychwałdzie oraz Uchwały Rady Powiatu w   Żywcu nr XX/212/2012 z   dnia 20 września 2012 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/193/2012 Rady Powiatu w   Żywcu z   dnia 25 czerwca 2012 r. w   sprawie powierzenia Gminie Gilowice wykonania realizacji zadania na drodze powiatowej nr 1412 S - zostaje zawarty aneks do porozumienia o   następującej treści:  

§ 1.  

1. Powierzający powierza, a   Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie polegające na położeniu nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) o   grubości 5   cm na drodze powiatowej nr 1412 S w   miejscowości Rychwald, na połowie jezdni sąsiadującej z   realizowaną inwestycją budowy kanalizacji na odcinkach:  

a) od km 0+000 do km 0+650, długość 650 m,  

b) od km 0+820 do km 2+120, długość 1   300 m,  

2. Łączna długość odcinków wynosi 1   950 m.  

3. Wszystkie czynności formalno prawne, związane z   realizacją robót, o   których mowa w   ust. 1, będą prowadzone przez Przyjmującego, zgodnie z   zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i   normami z   zastrzeżeniem § 1   ust. 4  

4. Inspektora nadzoru wyznacza Powierzający.  

§ 2.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§ 3.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§ 4.  

Niniejszy aneks sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz do opublikowania.  

§ 5.  

Niniejszy aneks podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

POWIERZAJĄCY:

PRZYJMUJĄCY:

 
Andrzej   Zieliński
Starosta  
Andrzej   Kalata
Wicestarosta  
Elżbieta   Wątroba
Skarbnik Powiatu  
Leszek   Frasunek
Wójt Gminy  
Wioletta   Tomaszek
Skarbnik Gminy  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »