| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/268/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 , art.40 ust 1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.)oraz art.10 i   art. 12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95poz.613 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Toszku :  
U c h w   a l a:  

§ 1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 t włącznie: 502,- zł  

b)   powyżej 5,5 ton do 9   ton włącznie: 806,- zł  

c)   powyżej 9   ton i   mniej niż 12 ton : 1.100,- zł  

2)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

-Dopuszczalna masa całkowita / w   tonach/  

 

-2 osie  

 

-Nie mniej niż  

-Mniej niż  

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

-Inny system zawieszenia osi  

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-13  

1.308,- zł  

1.376,- zł  

-13  

-14  

1.308,- zł  

1.376,- zł  

-14  

-15  

1.308,- zł  

1.376,- zł  

-15  

-  

1.950,- zł  

2.018,- zł  

-  

 

 

 

-  

 

-3 osie  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-17  

2.578,- zł  

2.644,- zł  

-17  

-19  

2.578,- zł  

2.644,- zł  

-19  

-21  

2.578,- zł  

2.644,- zł  

-21  

-23  

2.578,- zł  

2.644,- zł  

-23  

-25  

2.716,- zł  

2.782,- zł  

-25  

-  

2.716,- zł  

2.782,- zł  

-  

 

-4 osie i   więcej  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-25  

2.782,- zł  

2.866,- zł  

-25  

-27  

2.782,- zł  

2.866,- zł  

-27  

-29  

2.866,- zł  

2.922,- zł  

-29  

-31  

3.080,- zł  

3.086,- zł  

-31  

-  

3.080,- zł  

3.086,- zł  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

-   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton: 820,- zł  

4)   od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie z   przyczepą lub naczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

-Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy +naczepa,ciągnik balastowy+przyczepa/w tonach/  

 

-2 osie  

 

-Nie mniej niż  

-Mniej niż  

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

-Inny system zawieszenia osi  

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-18  

1.112,- zł  

1.196,- zł  

-18  

-25  

1.112,- zł  

1.196,- zł  

-25  

-31  

1.250,- zł  

1.336,- zł  

-31  

-  

1.786,- zł  

2.384,- zł  

-  

 

-3 osie  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-40  

1.578,- zł  

2.182,- zł  

-40  

-  

2.630,- zł  

3.088,- zł  

5)   od przyczepy lub naczepy , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton , z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:514,- zł  

6)   od przyczepy lub naczepy , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

-dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w   tonach)  

 

-1 oś  

 

-Nie mniej niż  

-Mniej niż  

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

-Inny system zawieszenia osi  

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-18  

514,- zł  

584,- zł  

-18  

-25  

514,- zł  

584,- zł  

-25  

-  

724,- zł  

792,- zł  

 

-  

 

-2 osie  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-28  

652,- zł  

724,- zł  

-28  

-33  

852,- zł  

1.184,- zł  

-33  

-38  

1.184,- zł  

1.800,- zł  

-38  

-  

1.602,- zł  

2.364,- zł  

-  

 

-3 osie  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-38  

1.196,- zł  

1.614,- zł  

-38  

-  

1.310,- zł  

1.782,- zł  

7)   od autobusów o   liczbie miejsc do siedzenia:  

-   mniejszej niż 30 miejsc:654,- zł  

-   równej lub większej niż 30 miejsc 2.380,- zł  

§ 2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkół, nie przeznaczone na działalność gospodarczą.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr. XIV/138/2011 Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 23 listopada 2011r w   sprawie ustalenia wysokości stawek i   zwolnień w   podatku od środków transportowych na terenie mista i   gminy Toszek na rok 2012 zmieniona uchwałą nr. XVI/175/2012 Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 25 stycznia 2012r w   sprawie zmiany uchwały Nr. XIV/138/2011 Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 23 listopada 2011r                                                                                      

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w   miejscach publicznych.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »