| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/268/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8 , art.40 ust 1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.)oraz art.10 i   art. 12 ust.4 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z   2010 r. Nr 95poz.613 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Toszku :  
U c h w   a l a:  

§ 1.  

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 t włącznie: 502,- zł  

b)   powyżej 5,5 ton do 9   ton włącznie: 806,- zł  

c)   powyżej 9   ton i   mniej niż 12 ton : 1.100,- zł  

2)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

-Dopuszczalna masa całkowita / w   tonach/  

 

-2 osie  

 

-Nie mniej niż  

-Mniej niż  

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne  

-Inny system zawieszenia osi  

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-13  

1.308,- zł  

1.376,- zł  

-13  

-14  

1.308,- zł  

1.376,- zł  

-14  

-15  

1.308,- zł  

1.376,- zł  

-15  

-  

1.950,- zł  

2.018,- zł  

-  

 

 

 

-  

 

-3 osie  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-17  

2.578,- zł  

2.644,- zł  

-17  

-19  

2.578,- zł  

2.644,- zł  

-19  

-21  

2.578,- zł  

2.644,- zł  

-21  

-23  

2.578,- zł  

2.644,- zł  

-23  

-25  

2.716,- zł  

2.782,- zł  

-25  

-  

2.716,- zł  

2.782,- zł  

-  

 

-4 osie i   więcej  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-25  

2.782,- zł  

2.866,- zł  

-25  

-27  

2.782,- zł  

2.866,- zł  

-27  

-29  

2.866,- zł  

2.922,- zł  

-29  

-31  

3.080,- zł  

3.086,- zł  

-31  

-  

3.080,- zł  

3.086,- zł  

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  

-   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton: 820,- zł  

4)   od ciągnika siodłowego i   balastowego przystosowanego do używania łącznie z   przyczepą lub naczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton  

 

-Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy +naczepa,ciągnik balastowy+przyczepa/w tonach/  

 

-2 osie  

 

-Nie mniej niż  

-Mniej niż  

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

-Inny system zawieszenia osi  

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-18  

1.112,- zł  

1.196,- zł  

-18  

-25  

1.112,- zł  

1.196,- zł  

-25  

-31  

1.250,- zł  

1.336,- zł  

-31  

-  

1.786,- zł  

2.384,- zł  

-  

 

-3 osie  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-40  

1.578,- zł  

2.182,- zł  

-40  

-  

2.630,- zł  

3.088,- zł  

5)   od przyczepy lub naczepy , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton , z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:514,- zł  

6)   od przyczepy lub naczepy , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  

 

-dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w   tonach)  

 

-1 oś  

 

-Nie mniej niż  

-Mniej niż  

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne  

-Inny system zawieszenia osi  

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-18  

514,- zł  

584,- zł  

-18  

-25  

514,- zł  

584,- zł  

-25  

-  

724,- zł  

792,- zł  

 

-  

 

-2 osie  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-28  

652,- zł  

724,- zł  

-28  

-33  

852,- zł  

1.184,- zł  

-33  

-38  

1.184,- zł  

1.800,- zł  

-38  

-  

1.602,- zł  

2.364,- zł  

-  

 

-3 osie  

 

-  

 

-Stawka podatku w   złotych  

 

-12  

-38  

1.196,- zł  

1.614,- zł  

-38  

-  

1.310,- zł  

1.782,- zł  

7)   od autobusów o   liczbie miejsc do siedzenia:  

-   mniejszej niż 30 miejsc:654,- zł  

-   równej lub większej niż 30 miejsc 2.380,- zł  

§ 2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkół, nie przeznaczone na działalność gospodarczą.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr. XIV/138/2011 Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 23 listopada 2011r w   sprawie ustalenia wysokości stawek i   zwolnień w   podatku od środków transportowych na terenie mista i   gminy Toszek na rok 2012 zmieniona uchwałą nr. XVI/175/2012 Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 25 stycznia 2012r w   sprawie zmiany uchwały Nr. XIV/138/2011 Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 23 listopada 2011r                                                                                      

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w   miejscach publicznych.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »