| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/276/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/200/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie szczególnych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 w   związku z   art. 91 i   art. 92 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia 19 czerwca 2011r. o   wspieraniu rodzinny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.).  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala, co następuje:  

§   1.   Paragrafowi 3   ust. 1   pkt 1   nadać treść „1) osób zobowiązanych do ponoszenia opłat, gdy ich dochód jest równy lub nie przekracza 250 % kryterium dochodowego”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »