| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/347/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dzienne stawki opłaty targowej od dokonywanej sprzedaży, z zastrzeżeniem
ust. 2, ustala się w następującej wysokości:

1) sprzedaż detaliczna z:

a) samochodu ciężarowego, autobusu, wozu konnego                                           22,00 zł

b) samochodu osobowego                                                                                     12,00 zł

c) przyczep                                                                                                                 16,00 zł

2) sprzedaż z wózka, roweru, torby, kosza                                                         3,00 zł

3) sprzedaż ze straganu – za 1mb stoiska licząc od dłuższego boku:

a) we wtorki, piątki oraz w niedziele                                                                       4,50 zł

b) w pozostałe dni, tj. poniedziałki, środy, czwartki i soboty                             3,50 zł

2. Naliczenie opłaty targowej dokonuje się w następujący sposób:

1) stoisko o długości do 1 mb – pobiera się opłatę za cały metr;

2) stoisko o długości powyżej 1 mb - opłatę targową nalicza się za każde rozpoczęte 0,5 mb.

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie.


2. Wynagrodzenie inkasenta określa się w wysokości:

1) 20 % od opłat zainkasowanych w obrębie miasta Pszczyna;

2) 25 % od opłat zainkasowanych w obrębie sołectw gminy Pszczyna.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz podlega publikacji w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa wysokość stawek w zakresie opłaty targowej, z tym, że nie może ona przekraczać górnej stawki określonej na rok 2013, tj. kwoty 757,79 zł.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »