| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/347/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dzienne stawki opłaty targowej od dokonywanej sprzedaży, z zastrzeżeniem
ust. 2, ustala się w następującej wysokości:

1) sprzedaż detaliczna z:

a) samochodu ciężarowego, autobusu, wozu konnego                                           22,00 zł

b) samochodu osobowego                                                                                     12,00 zł

c) przyczep                                                                                                                 16,00 zł

2) sprzedaż z wózka, roweru, torby, kosza                                                         3,00 zł

3) sprzedaż ze straganu – za 1mb stoiska licząc od dłuższego boku:

a) we wtorki, piątki oraz w niedziele                                                                       4,50 zł

b) w pozostałe dni, tj. poniedziałki, środy, czwartki i soboty                             3,50 zł

2. Naliczenie opłaty targowej dokonuje się w następujący sposób:

1) stoisko o długości do 1 mb – pobiera się opłatę za cały metr;

2) stoisko o długości powyżej 1 mb - opłatę targową nalicza się za każde rozpoczęte 0,5 mb.

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie.


2. Wynagrodzenie inkasenta określa się w wysokości:

1) 20 % od opłat zainkasowanych w obrębie miasta Pszczyna;

2) 25 % od opłat zainkasowanych w obrębie sołectw gminy Pszczyna.

3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz podlega publikacji w prasie lokalnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa wysokość stawek w zakresie opłaty targowej, z tym, że nie może ona przekraczać górnej stawki określonej na rok 2013, tj. kwoty 757,79 zł.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »