| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej za rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j .t. z   2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1   lit b, pkt.2 i   3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 roku /M.P.poz.587 z   2012r./, rozporządzenia Nr 7/91 Wojewody Bielskiego z   dnia 23 lipca 1991 r. w   sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom, w   których pobiera się opłatę miejscową oraz art. 47 § 4   a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z   2012 r., poz. 749)  

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   W sołectwach Bystra i   Wilkowice ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w   tych miejscowościach, w   celach wypoczynkowych, zdrowotnych szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień pobytu, w   następujących wysokościach:  

1)   dla dzieci do lat 15 z   wyjątkiem zorganizowanych grup dzieci i   młodzieży szkolnej oraz dla emerytów rencistów, kombatantów -   0,70 zł,  

2)   dla pozostałych osób -   1,50 zł.  

§   2.   Inkasentami uprawnionymi do poboru opłaty miejscowej są:  

1)   Pani Kuśmierczyk Grażyna - Dom Wczasowy "Skipark" - Bystra,  

2)   Pani Kowalcze Teresa - "Chata na Groniu" - Bystra,  

3)   Pan Habdas Wojciech - Gospodarstwo Agroturystyczne - Bystra,  

4)   Pan Szeja Janusz - Schronisko na Szyndzielni - Bystra,  

5)   Pan Mrzyk Kazimierz - Schronisko na Magurce - Wilkowice  

6)   Pan Kukla Zdzisław - Schronisko na Klimczoku - Bystra,  

7)   Pan Skiba Ryszard - "Solidarność" - pokoje gościnne - Bystra,  

8)   Pan Dulias Włodzimierz - "Chata na Rogaczu" - Wilkowice,  

9)   sołtys - Pan Ryszard Rączka - Wilkowice ul. Strażacka 7   - w   stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Wilkowice.  

10)   sołtys - Pan Żywisław Zasiadczuk - Bystra ul. Skośna 4   - w   stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Bystra.  

§   3.   Do obowiązków inkasentów należy pobór opłaty miejscowej oraz terminowe wplacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a   także zgłoszenie organowi podatkowemu danych osobowych oraz adresy tych osob, w   celu zawarcia z   nimi umów i   zaopatrzenia ich we właściwą dokumentację związaną z   poborem opłaty miejscowej. Zgłoszenia należy dokonaćw terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Opłata miejscowa płatna jest z   góry w   dniu zameldowania, za cały okres pobytu, gotówką inkasentowi.  

2.   Inkasent pobierający należną opłatę miejscową, zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.  

§   5.   1.   1.Inkasentowi pobierającemu opłatę miejscową przyznaje się wynagrodzenie w   wysokości 10% od kwot przez niego pobranych i   wpłaconych na konto dochodów budżetu Gminy Wilkowice.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Traci moc uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie: opłaty miejscowej na 2012 r. oraz uchwała Nr XIV/115/2011 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 29 grudnia 2011 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Wilkowice z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie opłaty miejscowej na 2012 r.  

§   8.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Bartosz   Olma

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »