| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/203/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art.18a ust.1, art.19 pkt 1 lit. f) oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; M.P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755; M.P. z 2010 r.Nr 75, poz. 950; Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378; M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 962, Nr 95 poz. 961) w zw. z pkt 4 lit. e) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012 r., poz.587)

Rada Gminy Porąbka
u c h w a l a, co następuje :

§ 1.

Ustala się na 2013 rok stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od jednego psa.

§ 2.

W roku podatkowym 2013 zwalnia się mieszkańców z obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psów służących do pilnowania budynków mieszkalnych.

§ 3.

Do poboru opłaty od posiadania psów upoważnia się pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. danego sołectwa gminy.

§ 4.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca 2013 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »