| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/280/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Lipie i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe (z   wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w   tym zawierających azbest) z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.  

2.   Opłata za podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i   wynosi za:  

1)   kontener KP 7   m 3 (załadunek do 1   Mg)                 -                 200 zł/3 dni,  

2)   gruzownik 3,5 m 3 (załadunek do 5   Mg)                 -                 230 zł/3 dni,  

3)   gruzownik 6   m 3 (załadunek do 10 Mg)                 -                 400 zł/3 dni,  

4)   gruzownik 10 m 3 (załadunek do 10 Mg)                 -                 400 zł/3 dni,  

3.   Do powyższych kwot zostanie doliczona opłata za składowanie/unieszkodliwienie odpadów w   wysokości 40,0 zł/Mg czysty gruz lub 90,0 zł/Mg gruz zmieszany.  

4.   Za dostarczenie odpowiedniej ilości i   jakości kontenerów na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie a   także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w   drodze przetargu na zasadach określonych w   umowie.  

5.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usługi dodatkowej należy zgłosić w   formie deklaracji.  

6.   Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/280/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »