| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/280/2012 Rady Gminy Lipie

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz.U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Lipie i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe (z   wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w   tym zawierających azbest) z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.  

2.   Opłata za podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów zależy od pojemności kontenera i   wynosi za:  

1)   kontener KP 7   m 3 (załadunek do 1   Mg)                 -                 200 zł/3 dni,  

2)   gruzownik 3,5 m 3 (załadunek do 5   Mg)                 -                 230 zł/3 dni,  

3)   gruzownik 6   m 3 (załadunek do 10 Mg)                 -                 400 zł/3 dni,  

4)   gruzownik 10 m 3 (załadunek do 10 Mg)                 -                 400 zł/3 dni,  

3.   Do powyższych kwot zostanie doliczona opłata za składowanie/unieszkodliwienie odpadów w   wysokości 40,0 zł/Mg czysty gruz lub 90,0 zł/Mg gruz zmieszany.  

4.   Za dostarczenie odpowiedniej ilości i   jakości kontenerów na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie a   także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w   drodze przetargu na zasadach określonych w   umowie.  

5.   Zapotrzebowanie na skorzystanie z   usługi dodatkowej należy zgłosić w   formie deklaracji.  

6.   Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/280/2012
Rady Gminy Lipie
z dnia 9 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »