| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 10 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kozy Nr XIII/82/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Kozy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Kozy  uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a)               zmniejsza się dochody o kwotę                                                                      

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały                                           108599,15
b)  dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                           34140457,46
              w tym:

-               dochody bieżące                                                                                     31667586,46
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których               262404,46
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

-               dochody majątkowe                                                                                     2472871,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których               1204995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                   34143,85
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                         38148116,46
w tym wydatki bieżące                                                                                                   30213051,36
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             304033,16
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatki majątkowe                                                         7935065,10
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                             2085055,32
mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3

§ 2. 1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                     23182010,20
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie                                           16823009,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                           6 359 001,02

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                   2 620 160,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         3 606 848,00

d) obsługa długu                                                                                                                 500 000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych               304 033,16

§ 3. 1. Zmiana dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych Budżetu Gminy Kozy spowodowała zwiększenie deficytu o kwotę 142 743 zł, który wynosi 4 007 659  zł a źródłem jego pokrycia jest pożyczka udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 oraz § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w § 9 Uchwały Budżetowej Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Kozy, który otrzymuje brzmienie:Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

a) Finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie               3 000 000 zł.

b) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie               4 007 659 zł.

c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie               1 485 084,00zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/90/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/90/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/90/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 10 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

przychody

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »