| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 166/XVI/2012 Rady Gminy Mykanów

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Mykanów na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie  art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art.13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz.113) działając na wniosek Wójta ,   Rada Gminy  uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Mykanów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§   2.   Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 125/XI/2008 z   dnia 29 lutego 2008r w   sprawie podziału Gminy Mykanów na okręgi wyborcze.  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz  na tablicy ogłoszeń.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Gminy Mykanów obejmującej lata 2010 – 2014.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 166/XVI/2012    
Rady Gminy Mykanów    
z dnia 23 października 2012 r.  
 

Podział Gminy Mykanów na okręgi wyborcze,    
oraz ustalenia ich granic, numerów i   liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

 

Nr  okręgu  

Granice okręgu  
Sołectwo  
miejscowości  

Liczba  
radnych  

1  

2  

3  

1.  

Lubojna,  
Dudki, Florków, Kolonia Wierzchowisko, Lubojna, Pasieka, Tylin  

1  

2.  

Lubojenka  
Lubojenka  

1  

3.  

Wierzchowisko  
Wierzchowisko  

1  

4.  

Czarny  Las  
Czarny Las  

1  

5.  

Wola  Hankowska  
Antoniów, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska,  

1  

6.  

Cykarzew Północny  
Cykarzew Północny, Cykarzew Północny Stacja  

1  

7.  

Stary Cykarzew, Grabówka  
Stary Cykarzew, Stary Cykarzew POM, Grabówka  

1  

8.  

Nowy Broniszew, Stary Broniszew  
Adamów, Jamno, Nowy Broniszew, Osiny, Rusinów,  
Stary Broniszew  

1  

9.  

Borowno, Borowno Kolonia  
Borowno, Borowno Kolonia  

1  

10  

Grabowa , Łochynia  
Grabowa. Łochynia  

1  

11  

Mykanów  
Mykanów  

1  

12.  

Kuźnica Lechowa,  Kuźnica Kiedrzyńska  
Kuźnica Lechowa, Kuźnica Kiedrzyńska  

1  

13.  

Nowy Kocin, Stary Kocin  
Nowy Kocin, Stary Kocin, Lemańsk,  

1  

14.  

Kokawa, Rybna  
Kokawa, Nowa Rybna, Przedkocin, Rybna  

1  

15.  

Radostków, Radostków Kolonia  
Radostków, Radostków Kolonia, Topolów  

1  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów  


Krzysztof   Nabiałczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »