| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 109/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 99/XVIII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02.08.2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2013 roku (Monitor Polski z 2012 roku poz. 587) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 99/XVIII/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2013 zmienia się:

1. § 1 ust. 2 lit. b, który otrzymuje brzmienie: "b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej:

- od działalności produkcyjnej i usługowej               14,58 zł

- od działalności handlowej                                           17,69 zł

2. § 3, który otrzymuje brzmienie:"Zwalnia się z podatku od nieruchomości – budynki, budowle, grunty, nieruchomości lub ich części, służące do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz w zakresie upowszechniania kultury".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »