| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.260.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.6.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112,  
poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7   stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.6.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Makuszyńskiego 7   wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W rozdziale I   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

3.   W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego  
o nazwie Poradnia Medycyny Rodzinnej i   Specjalistycznej. .

2.                 W rozdziale II § 10 wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i   Specjalistycznej”,  

-   w ust. 2   dodaje się lit. „i” w   brzmieniu:  

i. gabinet diagnostyczno – zabiegowy, .

3.   W rozdziale V w   § 15 wprowadza się nastepujące zmiany:  

-   w ust. 2   wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i   Specjalistycznej”,  

-   w ust. 2   w pkt 1   dodaje się lit. „n” w   brzmieniu:  

n. gabinet diagnostyczno – zabiegowy, ,

-   w ust. 3   wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i   Specjalistycznej”,  

-   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Organizację wewnętrzną i   zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i   Specjalistycznej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ, .

4.                 W załączniku Nr 1   do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:  

-   w tytule wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Medycyny Rodzinnej i   Specjalistycznej”.  

-   w ust. 1   dodaje się lit. „n” w   brzmieniu:  

n. gabinet diagnostyczno – zabiegowy .

§   2.   W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej SP ZOZ w   Rudzie Śląskiej z   siedzibą  
przy ul. Makuszyńskiego 7   stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.6.2012 Rady Miasta Ruda Śląska  
z dnia 26.01.2012 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »