| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/355/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 8 stycznia 2013r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

1. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok w wysokości 150 315 776 zł,z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 141 219 929 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9 095 847 zł; zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 261 445 zł, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 970 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 3;

3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 778 132 zł;

4) dochody zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 700 000 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok w wysokości 150 109 968 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 134 828 807 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 281 161 zł; zgodnie z tabelą Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14 261 445 zł, zgodnie z tabelą Nr 5;

2) wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 roku w wysokości 15 281 161 zł, zgodnie z tabelą Nr 6;

3) wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2013 roku w wysokości 16 485 345 zł, z tego:

a) wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 433 427 zł, w tym:

- wydatki na dotacje celowe w wysokości 1 433 427 zł;

- wydatki na dotacje podmiotowe w wysokości 0 zł;

- wydatki na dotacje przedmiotowe w wysokości 0 zł;

b) wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15 051 918 zł, w tym:

- wydatki na dotacje celowe w wysokości 279 080 zł;

- wydatki na dotacje podmiotowe w wysokości 14 772 838 zł ;

- wydatki na dotacje przedmiotowe w wysokości 0 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1;

4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem Nr 2;

5) Wydatki zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 700 000 zł.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości 4 000 000 zł, rozchody w wysokości 4 205 808 zł, zgodnie z tabelą Nr 7.

2. Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości 205 808 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 150 110 zł;

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 290 167 zł;

3) celową na wydatki związane z oświatą w kwocie 325 063 zł.

§ 5

1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 8.

2. Zatwierdza się plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 7 000 000,00 zł;

2) zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na zadania inwestycyjne do kwoty 1 500 000 zł;

3) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia.

§ 7

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a zwroty wydatków dotyczące lat poprzednich stanowią dochody Powiatu.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiat


Andrzej Fiała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXII/355/2013
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 8 stycznia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


[1]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688,Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, z 2007 Nr 173 poz. 1218,z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 oraz Nr 149 poz. 887

[2]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w:Dz.U.z 2009 Nr 219 poz.1706, z 2010 Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr161 poz.1078, Nr 96 poz.620, z 2011 Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578,Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 Nr 171 poz.1016.

[3]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w:Dz.U.z 2009 Nr 219 poz.1706, z 2010 Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr161 poz.1078, Nr 96 poz.620, z 2011 Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578,Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 Nr 171 poz.1016.

[4]) Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w:Dz.U.z 2008 Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, M.P. z 2009 Nr 79 poz. 698, Nr 80 poz. 707, Nr 223 poz. 1464, Dz. U. z 2009 Nr 29 poz. 100, Nr 227 poz. 1505, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070, M. P. z 2010  Nr 57 poz. 780, Nr 69 poz. 893, Dz. U. z 2009 Nr 215 poz. 1664, Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 215 poz. 1664, Nr 119, poz. 804, Nr 152 poz. 1018, Nr 152 poz.1019, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, M.P. z 2011 Nr 74 poz. 945, Nr 78 poz. 965, Dz. U. z 2011 Nr 215 poz. 1664, Nr 28 poz. 145, Nr 182 poz. 1228, Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 94 poz. 551, Nr 178 poz. 1060, Nr 224 poz. 1341, M. P. z 2011 Nr 94 poz. 957, Nr 94 poz. 958, Dz. U. z 2012 Nr 40 poz. 227, Nr 94 poz. 551, Nr 152 poz. 897, Dz. U z 2012 Nr 460.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »