| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/252/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zm.) Rada Miejska  w Sławkowie

uchwala :

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta Sławków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 2. Ustala się, iż z terenu miasta Sławków odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych ze wskazanych nieruchomości w deklaracji prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku.

§ 4. W punktach selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanych na terenie miasta Sławków odbierane będą nieodpłatnie, następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne.

§ 5. Odpady pochodzące z rozbiórki, gruz i inny materiał rozbiórkowy,odbierane będą od mieszkańców za dodatkową opłatą..

§ 6. Mieszkańcy dostarczają samodzielnie do punktów selektywnej zbiórki odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

§ 7. Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych zlokalizowany w Sławkowie przy ul. Hallera świadczyć będzie usługi w dniach: wtorek -1200-1600, środa - 800-1200,czwartek - 1200-1600, sobota - 800-1200.

§ 8. Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmuje od mieszkańców nieodpłatnie następujące odpady : baterie rtęciowe, baterie kadmowo-niklowe, zużyte oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, aerozole, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz inne odpady niebezpieczne występujące na terenie miasta Sławków.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki


                                                                                                                                                                             Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/252/2012

                                                                                                                                                                                                       Rady Miejskiej w Sławkowie

                                                                                                                                                                                                       z dnia 15 listopada 2012 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GRUPA ODPADÓW

ZABUDOWA

OBIEKTY

JEDNORODZINNA

WIELOMIESZKANIOWA

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ŚCISŁYM CENTRUM MIASTA

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

co najmniej 1 raz w tygodniu

2 razy w tygodniu

2 razy w tygodniu

2 razy w tygodniu

PAPIER

1 raz w miesiącu

SZKŁO

TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL

ODPADY ZIELONE

2 razy w miesiącu (maj-listopad)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

2 razy w roku

AZBEST

1 raz w roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »