| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 17.783 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 452.353 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami i w grupach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 434.570 zł.

1. Zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki budżetu o kwotę 594.616,77 zł.

2. Zwiększyć przychody z tytułu wolnych środków o kwotę  1.029.186,77 zł.

§ 5. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1 i pkt 2 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.675.100,17 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.034.990,15zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.300.000 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 705.803,38 zł,

c) wolne środki w kwocie 1.029.186,77 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 2 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości  396.772 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 139.200 zł,

b) na cele oświatowe w wysokości 257.572 zł.

§ 6. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

              dochody:               81.400.534,18

              wydatki:               79.725.434,01

              przychody:               3.034.990,15

              rozchody:               4.710.090,32

§ 7. Wprowadzić zmianę załączników do uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XIV/092/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa" zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

6) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

7) załącznika nr 11 "Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatki nimi finansowane" zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

8) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/132/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik11.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »