| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust. 1   pkt 1, pkt 2, pkt 4   i pkt 5   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Dokonać zmian w   budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Wydatki  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

010  

 

01010  

Rolnictwo i   łowiectwo  

Infrastruktura wodociągowa i   sanitacyjna wsi  

- wydatki majątkowe  

196.300,00  

 

196.300,00  

196.300,00  

396.300,00  

 

01078  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

- wydatki majątkowe  

 

396.300,00  

396.300,00  

 

 

Razem:  

196.300,00  

396.300,00  

§   2.   1. Zwiększyć przychody budżetu Gminy o   kwotę 200.000,00 z   tytułu wprowadzanych wolnych środków budżetowych.  

§   3.   1.Dokonać zmiany załącznika Nr 3   pn. „Przychody budżetu gminy na 2013 rok” wprowadzonego do budżetu gminy uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie budżetu gminy na 2013 rok, dokonać zmiany załącznika Nr 11 pn „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w   2013 roku”, wprowadzonego do budżetu gminy uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie budżetu gminy na 2013 rok 2. Załączniki, o   których mowa wyżej otrzymują nową treść i   stanowią integralną część niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/203/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w   2013 roku  

 

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

 

 

 

 

 

rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

 

 

 

 

 

 

dochody własne jst

kredyty
i   pożyczki

środki pochodzące
z   innych źródeł*

środki wymienione
w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   u.f.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

1

010

01036

 

Rozbudowa infrastruktury związanej z   rozwojem funkcji turystycznych i   sportowych poprzez budowę boisk sportowych w   miejscowości Lubecko

1 025 000,00

1 010 000,00

510 000,00

 

 

500 000,00

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

2

010

01010

 

Wydłużenie sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i   deszczowej na terenie Gminy Kochanowice

650 000,00

253 700,00

253 700,00

 

 

 

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

3

010

01078

 

Odbudowa i   odwodnienie poszczególnych odcinków nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w   ciągu ul.Ogrodowej, ul.Szkolnej, ul. Stawowej oraz kanalizacji deszczowej w   ciągu ul. Lipowej

846 300,00

396 300,00

369 300,00

 

 

 

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

4

010

01095

 

Budowa placu zabaw w   miejscowości Pawełki

25 000,00

25 000,00

25 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

5

600

60016

 

Budowa chodnika przy ul.Ks.Misia w   Jawornicy wraz z   kanalizacją deszczową

200 000,00

200 000,00

200 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

6

700

70005

 

Budowa Domu Spotkań w   miejscowości Lubockie - Ostrów

299 894,00

289 894,00

120 000,00

 

 

169 894,00

Uzrąd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

7

700

700005

 

Modernizacja Sali spotkań wraz z   dobudową izby pamięci regionalno kulturowej oraz zaplecza gospodarczego w   miejscowości Harbułtowice

234 000,00

202 000,00

55 127,00

 

 

146 873,00

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

8

750

75023

 

Zakup sprzętu komputerowego i   oprogramowania dla Urzędu Gminy

20 000,00

20 000,00

20 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

9

754

75412

 

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice

30 000,00

30 000,00

30 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

10

900

90015

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice

150 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

 

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

11

921

92120

 

Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w   Droniowicach

136 000,00

133 000,00

50 500,00

 

 

82 500,00

Urząd Gminy Kochanowice

 

 

 

 

 

Ogółem

3 616 194,00

2 609 894,00

1 710 027,00

-

 

899 267,00

x

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/203/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Przychody budżetu gminy na 2013 rok  

 

Paragraf  

Treść  

Wprowadzana kwota przychodów  

Kwota przychodów po zmianie  

931  

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacje komunalne  

 

2.000.000,00  

950  

Wolne środki , o   których mowa w   art. 217 ust. 2   pkt 6   ustawy  

200.000,00  

200.000,00  

 

Razem:  

200.000,00  

2.200.000,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »