| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust. 1oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 3   ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Częstochowie   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie gminy Lelów, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała nr XXXVI/249/2006 Rady Gminy Lelów z   dnia 27 czerwca 2006 r. w   sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Lelów (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 99, poz.2762).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem § 3   ust.3 pkt 5   i 6; § 6   ust.1 pkt 2   ppkt. d tiret piąty, ust.2; § 11 ust.2; § 13 ust.1 pkt 1   które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/233/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »