| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/153/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Węgierska Górka

Na podstawie art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 4   ust.1 i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2011 r. Nr 197 poz. 1172 z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Żywcu,  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Węgierska Górka zwany dalej „Regulaminem”, wbrzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXIX/317/2006 z   dnia 20 czerwca 2006 r. Rady Gminy Węgierska Górka w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Węgierska Górka.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/153/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »