| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 184/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 12 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6l Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Kroczyce
u c h w a l a

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z góry bez wezwania w następujących terminach:

- za miesiące styczeń i luty do 15 stycznia,

- za miesiące marzec i kwiecień do 15 marca,

- za miesiące maj i czerwiec do 15 maja,

- za miesiące lipiec i sierpień do 15 lipca,

- za miesiące wrzesień i październik do 15 września,

- za miesiące listopad i grudzień do 15 listopada

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty za miesiące lipiec i sierpień upływa w dniu 15 lipca 2013 r.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą w drodze inkasa przez inkasentów określonych odrębną uchwałą, poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub na rachunek bankowy Gminy Kroczyce - numer rachunku bankowego: 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001 w Banku Spółdzielczym Szczekociny Filia w Kroczycach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »