| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 184/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 12 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6l Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Gminy Kroczyce
u c h w a l a

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z góry bez wezwania w następujących terminach:

- za miesiące styczeń i luty do 15 stycznia,

- za miesiące marzec i kwiecień do 15 marca,

- za miesiące maj i czerwiec do 15 maja,

- za miesiące lipiec i sierpień do 15 lipca,

- za miesiące wrzesień i październik do 15 września,

- za miesiące listopad i grudzień do 15 listopada

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty za miesiące lipiec i sierpień upływa w dniu 15 lipca 2013 r.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą w drodze inkasa przez inkasentów określonych odrębną uchwałą, poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub na rachunek bankowy Gminy Kroczyce - numer rachunku bankowego: 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001 w Banku Spółdzielczym Szczekociny Filia w Kroczycach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »