| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, Komisję Finansów Publicznych, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta uchwala:

§ 1

Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodną z art. 6j ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 2

1. Określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w wysokości 11,00 zł/osobę/miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) w wysokości 15,00 zł/osobę/miesiąc, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

2. Wprowadza się różnicowanie stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości w ten sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe:

1) za pierwsze cztery osoby stawka opłaty została określona w ust. 1;

2) za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 0 zł/osobę/miesiąc.

§ 3

Określa się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

wielkość pojemnika/kontenera

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny
[zł]

jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny
[zł]

pojemnik 110l-120 l

24,50

17,50

pojemnik 140 l

28,00

20,00

pojemnik 240 l

37,50

27,00

pojemnik 360 l

42,00

30,00

pojemnik 550 l

57,00

41,00

pojemnik 700 l

67,00

48,00

pojemnik 750-790 l

71,00

51,00

pojemnik 960 l

83,00

59,00

pojemnik 1100 l

86,50

62,00

kontener KP 2,5

310,00

220,00

kontener KP 3

430,00

310,00

kontener KP 4

520,00

370,00

kontener KP 5

600,00

430,00

kontener KP 7

707,00

505,00

kontener KP 8

770,00

550,00

kontener KP 9

860,00

610,00

kontener KP 10

980,00

700,00

kontener KP 11

1 020,00

730,00

kontener KP 15

1 260,00

900,00

pojemnik KP 20

1 400,00

1 000,00

pojemnik KP 30

1 540,00

1 100,00

prasokontener 7m3

1 200,00

850,00

prasokontener 20 m3

2 240,00

1 600,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 01 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »