| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/608/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, Komisję Finansów Publicznych, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta uchwala:

§ 1

Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodną z art. 6j ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 2

1. Określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w wysokości 11,00 zł/osobę/miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) w wysokości 15,00 zł/osobę/miesiąc, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

2. Wprowadza się różnicowanie stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości w ten sposób, że w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż cztery osoby tworzące jedno gospodarstwo domowe:

1) za pierwsze cztery osoby stawka opłaty została określona w ust. 1;

2) za piątą i kolejne osoby stawka opłaty wynosi 0 zł/osobę/miesiąc.

§ 3

Określa się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

wielkość pojemnika/kontenera

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny
[zł]

jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny
[zł]

pojemnik 110l-120 l

24,50

17,50

pojemnik 140 l

28,00

20,00

pojemnik 240 l

37,50

27,00

pojemnik 360 l

42,00

30,00

pojemnik 550 l

57,00

41,00

pojemnik 700 l

67,00

48,00

pojemnik 750-790 l

71,00

51,00

pojemnik 960 l

83,00

59,00

pojemnik 1100 l

86,50

62,00

kontener KP 2,5

310,00

220,00

kontener KP 3

430,00

310,00

kontener KP 4

520,00

370,00

kontener KP 5

600,00

430,00

kontener KP 7

707,00

505,00

kontener KP 8

770,00

550,00

kontener KP 9

860,00

610,00

kontener KP 10

980,00

700,00

kontener KP 11

1 020,00

730,00

kontener KP 15

1 260,00

900,00

pojemnik KP 20

1 400,00

1 000,00

pojemnik KP 30

1 540,00

1 100,00

prasokontener 7m3

1 200,00

850,00

prasokontener 20 m3

2 240,00

1 600,00

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 01 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »