| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i różnicowania stawki opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka w danej rodzinie jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 5.

1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) 110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3) – 15 zł;

2) 240 litrów (0,24 m3) - 32 zł;

3) 1100 litrów (1,1 m3) – 165 zł;

4) KP 1,5 m3– 225 zł;

5) KP 5,0 m3– 750 zł;

6) KP 7,0 m3– 1050 zł;

7) KP 10,0 m3– 1500 zł;

8) 1500 zł + 140 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10,0 m3;

9) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów (0,01 m3) do 50 litrów (0,05 m3) – 4 zł;

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) 110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3) – 8 zł;

2) 240 litrów (0,24 m3) - 16 zł;

3) 1100 litrów (1,1 m3) – 100 zł;

4) KP 1,5 m3– 150 zł;

5) KP 5,0 m3– 500 zł;

6) KP 7,0 m3– 700 zł;

7) KP 10,0 m3– 1000 zł;

8) 1000 zł + 90 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10,0 m3;

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 7.

Traci moc: Uchwała Nr XXVII/282/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »