| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności i różnicowania stawki opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy Jasienica uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka w danej rodzinie jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 5.

1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik:

1) 110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3) – 15 zł;

2) 240 litrów (0,24 m3) - 32 zł;

3) 1100 litrów (1,1 m3) – 165 zł;

4) KP 1,5 m3– 225 zł;

5) KP 5,0 m3– 750 zł;

6) KP 7,0 m3– 1050 zł;

7) KP 10,0 m3– 1500 zł;

8) 1500 zł + 140 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10,0 m3;

9) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów (0,01 m3) do 50 litrów (0,05 m3) – 4 zł;

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

1) 110 litrów (0,11 m3), 120 litrów (0,12 m3) – 8 zł;

2) 240 litrów (0,24 m3) - 16 zł;

3) 1100 litrów (1,1 m3) – 100 zł;

4) KP 1,5 m3– 150 zł;

5) KP 5,0 m3– 500 zł;

6) KP 7,0 m3– 700 zł;

7) KP 10,0 m3– 1000 zł;

8) 1000 zł + 90 zł za każdy dodatkowy m3powyżej 10,0 m3;

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 7.

Traci moc: Uchwała Nr XXVII/282/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »