| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/38/282/2013 Rady Gminy Suszec

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( j.t. Dz.U. z   2012r., poz. 391 ze zm.),  


Rada Gminy Suszec  
uchwala, co następuje:  

§   1  

Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części, stanowiące załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Andrzej   Urbanek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/282/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 23 maja 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  


Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   Posiadać nie powodujące zagrożenia dla życia i   zdrowia zwierząt oraz nie zadające im cierpienia urządzenia i   środki służące do wyłapywania zwierząt,  

2)   Posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające wymogi określone przepisami prawa,  

3)   Posiadać możliwość odbioru zwierząt przez schronisko dla zwierząt,  

4)   Posiadać możliwość niezwłocznego po wyłapaniu zwierzęcia przewiezienia go do schroniska dla zwierząt lub posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt;  

5)   Posiadać prawo do korzystania z   nieruchomości, na której zlokalizowane jest miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, o   ile ubiegający się o   zezwolenie zamierza korzystać z   takiego miejsca.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/38/282/2013
Rady Gminy Suszec
z dnia 23 maja 2013 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części  


Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   Posiadać prawo do korzystania z   nieruchomości, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych i   ich części;  

2)   W przypadku ubiegania się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:  

a)   posiadać nie powodujące zagrożenia dla życia i   zdrowia zwierząt oraz nie zadające im cierpienia urządzenia i   środki służące do wyłapywania i   poskramiania zwierząt,  

b)   posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające wymogi określone przepisami prawa,  

3)   W przypadku ubiegania się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowiska zwłok zwierzęcych i   ich części:  

a)   posiadać urządzenia i   środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

b)   posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych i   ich części,  

c)   posiadać środki techniczne i   urządzenia pozwalające na czasowe przetrzymywanie zwłok zwierzęcych i   ich części,  

4)   W przypadku ubiegania się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części:  

a)   posiadać środki techniczne i   urządzenia pozwalające na czasowe przetrzymywanie zwłok zwierzęcych i   ich części,  

b)   posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych i   ich części,  

c)   posiadać środki techniczne i   urządzenia umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i   ich części,  

d)   posiadać możliwośc odbioru i   utylizacji odpadów powstajacych w   wyniku prowadzonej działalności.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »