| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5 czerwca 2013r.

do porozumienia nr 7/TZ/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Komunikacyjnemu Związkowi Komunalnemu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim,z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej                            Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy                            Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegoz siedzibą w Katowicach przy ul. Barbary 21A, wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez MSWiA pod poz. 46 [NIP 954-22-46-280, REGON 271523831] reprezentowanym przez:

Grzegorza Dydkowskiego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

Marka Kopla        Zastępcę Przewodniczącego Zarządu

zwanym danej "KZK GOP",

zwanych dalej łącznie "Stronami Porozumienia".

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 7/TZ/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. W § 5 ust. 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

d. Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez KZK GOP Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 17 stycznia 2014 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr:86 1240 6292 1111 0010 5063 2629zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem punktu e.

2. W § 5 ust. 4 lit. e otrzymuje brzmienie:

e. Rozliczenie przekazanych środków dotacji celowej z Gminy Ornontowice zostanie złożone przez KZK GOP Województwu Śląskiemu nie później niż do 10 lipca 2013 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa śląskiego nr:86 1240 6292 1111 0010 5063 2629..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa

Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Grzegorz Dydkowski


Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP


Marek Kopel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »