| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/47/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/50/2012 Rady Gminy Mszana z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 2012r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji  

Rada Gminy Mszana  
uchwala:  

§   1.   W Uchwale nr XXII/50/2012 Rady Gminy Mszana z   dnia 27 września 2012 r. w   sprawie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości §1 ust. 2   otrzymuje brzmienie: Deklarację, o   której mowa w   ust. 1   należy złożyć do Wójta Gminy Mszana (Urząd Gminy Mszana 44-325 Mszana, ul. 1   Maja 81) w   terminie do 31 lipca 2013 r. oraz w   terminach określonych w   art. 6m ustawy.  

§   2.   Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Wroński


Uzasadnienie

W związku z   wejściem w   życie Uchwały nr XXVII/15/2013 Rady Gminy Mszana z   dnia 4   marca 2013 r. w   sprawie terminu, częśtotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w   ktorej określono, że za III kwartał opłatę kwartalną uiszcza się do 15 września, zasadne jest wydłużyć termin składania deklaracji do 31 lipca 2013 r.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »