| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 297(XXXVIII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 15 lipca 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Działając na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z   2013 r., poz. 594), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1   lit.a, pkt 2   i pkt 3   Ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z   2010 r., poz. 613 z   późn. zm.)   Rada Gminy Poraj   u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w   wysokości 12 złotych za każde 8   m 2.  

§   2.   1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta p. Zygmunta Skrzypca. Pracownika Urzędu Gminy Poraj.  

3.   Inkasent pobierający opłatę jest zobowiązany do wydawania podmiotowi uiszczającemu opłatę urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.  

4.   Całość wpływów z   pobranej opłaty targowej, inkasent ma obowiązek dokonywać wpłaty raz w   tygodniu na konto Urzędu Gminy Poraj.  

§   3.   Traci moc Uchwała Rady Gminy Poraj Nr 82(XIV)2011 z   dnia 28 października 2011 roku w   sprawie wysokości opłaty targowej.  

§   4.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.   . Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »