| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/291/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inakso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.19 pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.) oraz art. 28 §4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
Rada Gminy Lelów


uchwala:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie gminy Lelów w drodze inkasa, z wyłączeniem obszaru targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lelowie przy ul. Koniecpolskiej.

2. Do poboru opłaty targowej wyznacza się jako inkasentów następujące osoby, na obszarze sołectw:

a) Biała Wielka – sołtys sołectwa - Alojzy Raźniak,

b) Celiny – sołtys sołectwa - Urszula Nowińska,

c) Drochlin – sołtys sołectwa - Mieczysław Jacher,

d) Gródek – sołtys sołectwa - Marcin Kulawiak,

e) Konstantynów – sołtys sołectwa - Henryk Rzepka,

f) Lelów – sołtys sołectwa - Marian Klimas,

g) Lgota Błotna – sołtys sołectwa- Andrzej Grewenda,

h) Lgota Gawronna – sołtys sołectwa - Halina Garska,

i) Mełchów – sołtys sołectwa - Jolanta Sieradzka

j) Nakło – sołtys sołectwa - Jacek Połcik,

k) Paulinów – sołtys sołectwa - Elżbieta Luty,

l) Podlesie – sołtys sołectwa - Irena Beno,

m) Skrajniwa – sołtys sołectwa - Magdalena Sowińska,

n) Staromieście - sołtys sołectwa - Stanisław Sygit,

o) Ślęzany – sołtys sołectwa - Czesław Dratwa,

p) Turzyn – sołtys sołectwa -Katarzyna Klimek,

r) Zbyczyce - sołtys sołectwa -Teresa Kaczyńska.

§ 2. Ustala się dla inkasentów, wymienionych w §1 ust. 2, za pobór opłaty targowej wynagrodzenie w wysokości 20% pobranej i odprowadzonej na rachunek bankowy Gminy opłaty targowej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystian Marczak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »