| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/195/2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 27 sierpnia 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Krzanowice za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tekst jednolity), art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6, art.96 ust. 1,2 i 4 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII.179.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach z 21 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Krzanowice za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 3944), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych w postaci zaleconej przez lekarza pielęgnacji powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie pozwalające ustalić ich zakres.;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona będzie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzanowicach w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi specjalistyczne.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »