| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 390/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 72 ust. 1 i ust. 4, w związku z art. 91d pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Lublińcuuchwala, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych lub będących emerytami i rencistami w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1).

§ 2.

W budżecie Powiatu zabezpiecza się corocznie środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,17% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki.

§ 3.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze środków określonych w § 2 uchwały określa odrębna uchwała.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 294/XXIV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Prymakowska

Ekoconsultant sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »