| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/281/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594) i art.211, art.212 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochodybudżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

13 121,35 zł

Zmniejszyć wydatkibudżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

481 072,65 zł

Zmian dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2013 rok

o kwotę

494 194,00 zł

z tytułu zaciągniętej na rynku krajowym pożyczki - z WFOŚiGW

o kwotę

494 194,00 zł

1.

Dochody po zmianie wynoszą

41 459 951,01 zł

w tym:

1) dochody bieżące

32 817 829,80 zł

2) dochody majątkowe

8 642 121,21 zł

2.

Wydatki po zmianie wynoszą

40 318 987,08 zł

w tym:

1) wydatki bieżące

29 164 478,79 zł

2) wydatki majątkowe

11 154 508,29 zł

3.

Nadwyżka budżetu po zmianie wynosi

1 140 963,93 zł

i  zostaje przeznaczona na spłatę pożyczek

4.

Przychody po zmianie wynoszą

4 908 857,34 zł

w tym:

a) z kredytu zaciągniętego w banku krajowym

1 500 000,00 zł

b) z pożyczek z WFOŚ i GW

2 079 093,00 zł

c) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1 329 764,34 zł

5.

Rozchody po zmianie wynoszą

6 049 821,27 zł

w tym:

a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

1 970 000,00 zł

b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW

55 960,00 zł

c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie

3 821 361,27 zł

d) spłaty pożyczki zaciągniętej w EFRWP

187 500,00 zł

e) z tytułu udzielenia pożyczek

15 000,00 zł

§ 3. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2013:

1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 r., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


Bogdan Szuścik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/281/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany dochodów i wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/281/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/281/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/281/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2013 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »