| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/296/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 14 września 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8) ust. 2   pkt 15), art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594, z   późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5   pkt 1) lit a) w   zw. z   art. 6   ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty(Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mstów  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Opłata za korzystanie z   wychowania przedszkolnego w   wymiarze przekraczającym 5   godzin dziennie wynosi 1   zł/godzinę, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Opłata za drugie i   kolejne dzieci wynosi 0,50 zł/godzinę.  

3.   Opłata ustalana jest miesięcznie jako iloczyn godzin wychowania przedszkolnego i   stawki wskazanej w   ust. 1   albo 2.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   3.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2013r.  

2.   Traci moc uchwała Rady Gminy Mstów nr XV/97/2011 z   dnia 26 sierpnia 2011r w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mstów.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »