| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/461/13 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40, art.44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz.627 z późn. zm.) po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnik przyrody - drzewo gatunku rokitnik pospolity /Hippophae rhamnoides/ o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm - 91 cm rosnące pomiędzy pasem drogowym a linią ogrodzeń zabudowy mieszkaniowej u zbiegu ulic Kamiennej i Perłowej w Piekarach Śląskich.

2. Drzewo, o którym mowa w ust. 1, rośnie na działce o numerze geodezyjnym 1668/696, obręb ewidencyjny: 0002, Piekary Wielkie.

§ 2. Celem ochrony jest zachowanie tworu przyrody żywej określonego w§ 1,który - występujący z reguły w postaci krzewiastej - posiada formę drzewa.

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Sprawowanie nadzoru nad ochroną pomnika przyrody wymienionego w § 1 powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »