| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.302.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach

Na podstawie: art.7 pkt 9   i art. 18 ust. 2   pkt 15 w   związku z   art. 40 ust.2 pkt 2   i 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r., poz. 594; ze zmianami) w   związku z   art. 9, i   art. 13 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z   2012 r. poz.406) a   także art.11 ust 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach tj.(Dz. U. z   2012 r. poz.642; ze zmianami) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala  

§   1.   W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Krzepicach, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXXIV/349/2005 z   dnia 28 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie:  

„§ 1   Gminna Biblioteka Publiczna w   Krzepicach zwana dalej „Biblioteką" jest instytucją kultury. Biblioteka prowadzi działalność w   różnej formie organizacyjnej nieprzerwalnie od 1947 r., co zostało potwierdzone dokumentami stanowiącymi załącznik do niniejszego statutu. Biblioteka działa w   szczególności na podstawie: 1) Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach ( tj. Dz. U. z   2012 r. poz.642; ze zmianami), 2) Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z   2012 r., Nr 406.), 3) Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r., poz.594; ze zmianami) 4) Niniejszego statutu.”  

2)   § 2   otrzymuje brzmienie:  

„§ 2   Siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Miejskiego w   Krzepicach, a   terenem jej działalności jest gmina Krzepice.”  

3)   § 8   otrzymuje brzmienie:  

„§ 8   Biblioteka używa pieczątki z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.”  

4)   w § 12 skreśla się ust. 4.  

5)   § 13 otrzymuje brzmienie:  

„§ 13 Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.”  

6)   § 14 otrzymuje brzmienie:  

„§ 14 Biblioteka prowadzi wypożyczalnię oraz czytelnię oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.”  

7)   § 15 otrzymuje brzmienie:  

„§ 15 Siedziba Biblioteki mieści się w   Krzepicach, ul. Częstochowska 13.”  

§   2.   Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »