| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.302.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzepicach

Na podstawie: art.7 pkt 9   i art. 18 ust. 2   pkt 15 w   związku z   art. 40 ust.2 pkt 2   i 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r., poz. 594; ze zmianami) w   związku z   art. 9, i   art. 13 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z   2012 r. poz.406) a   także art.11 ust 3   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach tj.(Dz. U. z   2012 r. poz.642; ze zmianami) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala  

§   1.   W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w   Krzepicach, który stanowi załącznik do uchwały Nr XXXIV/349/2005 z   dnia 28 listopada 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie:  

„§ 1   Gminna Biblioteka Publiczna w   Krzepicach zwana dalej „Biblioteką" jest instytucją kultury. Biblioteka prowadzi działalność w   różnej formie organizacyjnej nieprzerwalnie od 1947 r., co zostało potwierdzone dokumentami stanowiącymi załącznik do niniejszego statutu. Biblioteka działa w   szczególności na podstawie: 1) Ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach ( tj. Dz. U. z   2012 r. poz.642; ze zmianami), 2) Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z   2012 r., Nr 406.), 3) Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r., poz.594; ze zmianami) 4) Niniejszego statutu.”  

2)   § 2   otrzymuje brzmienie:  

„§ 2   Siedzibą Biblioteki jest budynek Urzędu Miejskiego w   Krzepicach, a   terenem jej działalności jest gmina Krzepice.”  

3)   § 8   otrzymuje brzmienie:  

„§ 8   Biblioteka używa pieczątki z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.”  

4)   w § 12 skreśla się ust. 4.  

5)   § 13 otrzymuje brzmienie:  

„§ 13 Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora.”  

6)   § 14 otrzymuje brzmienie:  

„§ 14 Biblioteka prowadzi wypożyczalnię oraz czytelnię oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.”  

7)   § 15 otrzymuje brzmienie:  

„§ 15 Siedziba Biblioteki mieści się w   Krzepicach, ul. Częstochowska 13.”  

§   2.   Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »