| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2014 rok oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych) (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje

§ 1. Ustalić stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości : 46,00 zł od jednego pierwszego psa.

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Niezależnie od zwolnień wymienionych w art. 18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z opłaty z tytułu posiadania psa w celu pilnowania obejścia budynków mieszkalnych, po jednym na każde obejście.

§ 4. 1. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Banku Spółdzielczego w Ujsołach
nr 34812510180000022820000010, lub w kasie Urzędu Gminy w Ujsołach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/155/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2013 r.

§ 7. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »