| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Gminy Godów

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 18 a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit f, art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Godów opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się wysokość rocznej stawki opłaty od posiadania psów w wysokości 40 zł za każdego psa.

§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania:

1) w dwóch ratach po 20 zł w terminie do dnia: 15 marca, 15 września,

2) w terminie 14 dni od daty zaistnienia faktu posiadania psa.

§ 4. W przypadku powstania obowiązku wniesienia opłaty (zaistnienia faktu posiadania psa):

- w I półroczu - opłata wynosi 40 zł,

- w II półroczu - opłata wynosi 20 zł.

§ 5. 1. Zobowiązany do wniesienia opłaty ma obowiązek poinformować organ podatkowy o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku wniesienia opłaty.

2. Wzór informacji o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust.1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:

- psy adoptowane od 2014 roku z ogłoszenia na stronie internetowej www.godow.pl  na okres 5 lat, licząc od dnia adopcji psa,

- psy trwale oznakowane elektronicznym mikrochipem w wysokości 50% należnej opłaty od posiadania psów.

§ 7. Opłatę od posiadania psów uiszcza się na rachunek bankowy Gminy Godów lub u inkasenta podatków i opłat lokalnych.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/185/12 Rady Gminy Godów z 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2013 roku.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/295/13
Rady Gminy Godów
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »