| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 166/XLV/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn.zm. ) Rada Gminy w Opatowie uchwala co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą :

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

samochody wyprodukowane po roku 2000

682

832

1000

samochody wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej

700

860

1030

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Pojazdy 2 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

15

556

788

15

788

1788

Pojazdy 3 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

19

350

718

19

23

934

1440

23

1440

2236

Pojazdy 4 osiowe i wiecej
(Stawka podatku w złotych)

12

27

948

1478

27

29

1478

2348

29

2348

3042

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów


a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Od 3,5t do 7t

powyżej 7t i poniżej 12 t

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia osi

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

ciągniki wyprodukowane w 2000r. i wcześniej

136

468

332

780

ciągniki wyprodukowane po 2000r.

124

444

316

752

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Pojazdy 2 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

25

376

682

25

31

796

1308

31

1916

2378

Pojazdy 3 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

40

1768

2384

40

2416

3034

3. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 2000 - 302,00 zł

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 2000 i wcześniej - 316,00 zł

4. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Pojazdy 1 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

25

254

456

25

456

796

Pojazdy 2 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

28

300

441

28

33

871

1112

33

38

1112

1834

38

1629

2212

Pojazdy 3 osiowe
(Stawka podatku w złotych)

12

38

962

1228

38

1228

1816


5. Od autobusów:

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

wyprodukowanych w roku 2000 i wcześniej

1094

1560

wyprodukowanych po roku 2000

1064

1512

§ 2. Traci moc uchwała Nr 56/XVII/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »