| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 , z późn. zm. ),  art.15 i art. 19 pkt 1 lit.a ,pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn. zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 września  2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (MP z 2013r. poz.724),                                                       Rada Gminy Pawonków uchwala co następuje ;

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż towarów z wszelkich pojazdów, straganów , stołów i z ręki w wysokości  20 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3. 1. Opłata targowa jest płatna w kasie Urzędu Gminy Pawonków lub w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się ;

1) sołtysa wsi Pawonków  -   Maria Swoboda

2) sołtysa wsi Lisowice –  Sylwia Strzoda

3) sołtysa wsi Gwoździany  – Danuta Bonk

4) sołtysa wsi Kośmidry  – Paweł  Derner

5) sołtysa wsi Łagiewniki Wielkie   - Krzysztof Kleta

6) sołtysa wsi Łagiewniki Małe  - Jadwiga Niestrój

7) sołtysa wsi Skrzydłowice – Janina Bonk

8) sołtysa wsi Solarnia – Andrzej Sprycha

9) sołtysa wsi Draliny – Piotr Wieczorek

10) sołtysa wsi Koszwice – Elżbieta Pluta

§ 4. Ustala się wynagrodzenie  za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Pawonkowie NR 76/XVII/ 2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Jacek Kopyto

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »