| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz.594 , z późn. zm. ),  art.15 i art. 19 pkt 1 lit.a ,pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn. zm. ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 września  2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (MP z 2013r. poz.724),                                                       Rada Gminy Pawonków uchwala co następuje ;

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za sprzedaż towarów z wszelkich pojazdów, straganów , stołów i z ręki w wysokości  20 zł.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3. 1. Opłata targowa jest płatna w kasie Urzędu Gminy Pawonków lub w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się ;

1) sołtysa wsi Pawonków  -   Maria Swoboda

2) sołtysa wsi Lisowice –  Sylwia Strzoda

3) sołtysa wsi Gwoździany  – Danuta Bonk

4) sołtysa wsi Kośmidry  – Paweł  Derner

5) sołtysa wsi Łagiewniki Wielkie   - Krzysztof Kleta

6) sołtysa wsi Łagiewniki Małe  - Jadwiga Niestrój

7) sołtysa wsi Skrzydłowice – Janina Bonk

8) sołtysa wsi Solarnia – Andrzej Sprycha

9) sołtysa wsi Draliny – Piotr Wieczorek

10) sołtysa wsi Koszwice – Elżbieta Pluta

§ 4. Ustala się wynagrodzenie  za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Pawonkowie NR 76/XVII/ 2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Jacek Kopyto

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »