| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.077.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95 z 2010 r., poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 197 z 2011 r., poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Radlin wynoszą rocznie:

1

od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2powierzchni użytkowej

0,64

2

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej

21,01

3

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej

10,61

4

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2powierzchni użytkowej

4,65 z ł

5

od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni użytkowej

6,59

6

od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 w/w ustawy o podatkach i opłatach loklanych

7

od 1 m2powierzchni gruntów

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,81

b)

od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,27

c)

od gruntów dzierżawionych od Miasta Radlin ujętych w ewidencji gruntów jako tereny rekreacyjne – Bz

0,06

8

grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni

4,46

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalnośći gospodarczej;

2) grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi (symbol "dr"), które nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr BRM.0007.077.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 6. Uchwałę podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin i BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »