| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/250/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8,  art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r,o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz.594 z p.zm./, art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach  lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z p.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok:

1. Od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2powierzchni -0,87 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni -4,56 zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni -0,41 zł.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - od 1 m2powierzchni uzytkowej-0,72 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2powierzchni użytkowej -20,00zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej -10,70 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2powierzchni użytkowej -4,68 zł,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2powierzchni użytkowej -7,45 zł,

6) garaży wolnostojących - od 1 m2powierzchni użytkowej -7,45 zł,

7) zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza - od 1 m2powierzchni użytkowej -7,30 zł.

3. Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7- 2%

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) Budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej .

2) Budynki i grunty służące działalności sportowej i kulturalnej.

3) Budynki, budowle i grunty służące zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu ścieków komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/164/12 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »