| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/250/13 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8,  art 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r,o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz.594 z p.zm./, art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach  lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 z p.zm), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok:

1. Od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2powierzchni -0,87 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni -4,56 zł,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni -0,41 zł.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - od 1 m2powierzchni uzytkowej-0,72 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2powierzchni użytkowej -20,00zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2powierzchni użytkowej -10,70 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2powierzchni użytkowej -4,68 zł,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2powierzchni użytkowej -7,45 zł,

6) garaży wolnostojących - od 1 m2powierzchni użytkowej -7,45 zł,

7) zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza - od 1 m2powierzchni użytkowej -7,30 zł.

3. Od budowli od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7- 2%

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1) Budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej .

2) Budynki i grunty służące działalności sportowej i kulturalnej.

3) Budynki, budowle i grunty służące zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu ścieków komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/164/12 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gugała

Krzysztof Gugała Ekspert w dziedzinie HR, ze specjalizacją w systemach wynagradzania, Prezes Zarządu w IDEA! Human Capital – we współpracy z Towers Watson Data Services EMEA. W branży HRM pracuje od dwudziestu sześciu lat, łącząc perspektywę doradcy, eksperta i menedżera. Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i systemów wspierających zarządzanie kapitałem społecznym, w szczególności systemów wynagrodzeń. Kierował projektami obejmującymi opisywanie stanowisk, wartościowanie, projektowanie polityk płacy zasadniczej i zmiennej oraz świadczeń, m.in. dla PGNiG SA, , TVN, Wyborowa SA, Tramwaje Warszawskie i kilkadziesiąt innych. Projektuje i realizuje unikalne na polskim rynku badania rynkowe w zakresie wynagrodzeń . Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej (m.in. HBR Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz współautor książki „Budowanie pomiar kapitału ludzkiego w organizacji”. Od 2010 prowadzi zajęcia z controllingu personalnego, benchmarkingu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych na Akademii Leona Koźmińskiego i we Francuskim Instytucie Zarządzania

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »