| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz.613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (Monitor Polski z 2013r. poz. 724) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (Monitor Polski z 2013r. poz.812) na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

694,-

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1 148,-

powyżej 9

poniżej 12

1 366,-

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

13

2 198,-

2 198,-

13

14

2 306,-

2 306,-

14

15

2 362,-

2 362,-

15

2 416,-

2 416,-

3 osie

12

17

2 252,-

2 252,-

17

19

2 286,-

2 286,-

19

21

2 306,-

2 306,-

21

23

2 350,-

2 350,-

23

25

2 362,-

2 362,-

25

2 416,-

2 416,-

4 osie i więcej

12

25

2 252,-

2 252,-

25

27

2 306,-

2 306,-

27

29

2 362,-

2 362,-

29

31

2 416,-

2 744,-

31

2 438,-

2 744,-

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

3,5

12

1 600,-

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

18

1 946,-

1 946-

18

25

1 956,-

1 956,-

25

31

1 978,-

1 978,-

31

2 000,-

2 154,-

3 osie

12

40

2 030,-

2 030,-

40

2 504,-

2 832,-

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie miej niż

Mniej niż

7

12

1 148,-

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

18

1 138,-

1 138,-

18

25

1 170,-

1 170,-

25

1 244,-

1 244,-

2 osie

12

28

1 244,-

1 244,-

28

33

1 322,-

1 322,-

33

38

1 454,-

1 454,-

38

1 768,-

1 890,-

3 osie

12

38

1 374,-

1 374,-

38

1 506,-

1 506,-

7. Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

1

poniżej 30 miejsc

694,-

2

równej lub wyższej niż 30 miejsc

2 030,-

§ 2. Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy w: BS Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXV/180/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

2) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »