| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/306/13 Rady Gminy Brenna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 8, art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 812) Rada Gminy Brenna, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następującą wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach, stawki podatku w złotych:

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

652

980

1197

2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna(osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inny system zwieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

18

1303

1362

18

1303

1362

3 osie

12

20

1770

1956

20

1956

2172

4 osie i więcej

12

29

2068

2279

29

2279

2704

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa):

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton

Od 3,5 tony do 7 ton włącznie

Powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

980

1197

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

2 osie

12

25

652

868

25

31

1325

1822

31

1548

2111

3 osie

12

40

1357

1876

40

1876

2777

4) Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą:

nie mniej niż 7 t i mniej niż 8 t

468

nie mniej niż 8 t i mniej niż 10 t

468

nie mniej niż 10 t i mniej niż 12 t

468

5) Od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Oś jezdna ( osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku w złotych

1 oś

12

25

364

468

25

572

676

2 osie

12

33

884

988

33

38

1248

1580

38

1508

1851

3 osie i więcej

12

38

1248

1378

38

1310

1456

6) Autobusy: mniej niż 30 miejsc - 868,00 zł, równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1520,00 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku środki transportowe wykorzystywane na działalność statutową polegajacą na świadczeniu lub wykonywaniu niezawodowo działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Seweryn Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »