| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/339/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 grudnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15,art.40 ust.1 i art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.z 2013 r.poz.594 z późn.zm.) art. 6r ust. 3 i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)  Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/267/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Rady Gminy Lelów w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się zmiany:

1) § 4 ust. 1 pkt. 2 ppkt. a, otrzymuje brzmienie:

papier, szkło, metal, plastik, opakowania wielomateriałowe, popiół – co najmniej raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem;

2) w § 6 dodaje się pkt. 13, który brzmi:

popiół.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »