| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/XXXIX/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwala co następuje

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, co dwa miesiące w terminach:

1) za styczeń i luty - do 20 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień - do 20 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec - do 20 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień - do 20 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik - do 20 października danego roku,

6) za listopad i grudzień - do 20 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady Miasta
i Gminy Szczekociny.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 uiszczać mogą w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Szczekociny.

§ 2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust.1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 265/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »