| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/XXXIX/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny
uchwala co następuje

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, co dwa miesiące w terminach:

1) za styczeń i luty - do 20 lutego danego roku,

2) za marzec i kwiecień - do 20 kwietnia danego roku,

3) za maj i czerwiec - do 20 czerwca danego roku,

4) za lipiec i sierpień - do 20 sierpnia danego roku,

5) za wrzesień i październik - do 20 października danego roku,

6) za listopad i grudzień - do 20 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała Rady Miasta
i Gminy Szczekociny.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 uiszczać mogą w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Szczekociny.

§ 2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust.1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 265/XXVI/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »