| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/326/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla logopedów, pedagogów, psychologów szkolnych i doradców zawodowych ustala się obowiązkowy wymiar na 25 godzin tygodniowo (po 60 minut) zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz.

§ 2.

Ustala się zgodnie z poniższym wzorem obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Z) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin:

infoRgrafika

- Z– obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin                                                                     

- x,y- liczba godzin pracy nauczyciela w danym tygodniu realizującego obowiązki przypisane do poszczególnych stanowisk o różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarach godzin

- a,b- liczba godzin danego tygodniowego pensum dotyczącego poszczególnych stanowisk, których określone obowiązki realizuje nauczyciel

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 4.

Traci moc uchwała:

1) Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka,

2) Nr XX/190/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »