| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/326/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dla logopedów, pedagogów, psychologów szkolnych i doradców zawodowych ustala się obowiązkowy wymiar na 25 godzin tygodniowo (po 60 minut) zajęć prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz.

§ 2.

Ustala się zgodnie z poniższym wzorem obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (Z) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin:

infoRgrafika

- Z– obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin                                                                     

- x,y- liczba godzin pracy nauczyciela w danym tygodniu realizującego obowiązki przypisane do poszczególnych stanowisk o różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarach godzin

- a,b- liczba godzin danego tygodniowego pensum dotyczącego poszczególnych stanowisk, których określone obowiązki realizuje nauczyciel

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 4.

Traci moc uchwała:

1) Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka,

2) Nr XX/190/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »