| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 04/2014 Prezydenta Miasta Zawiercie; Wójta Gminy Włodowice

z dnia 10 stycznia 2014r.

do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2013 roku w przedmiocie powierzenia Gminie Zawiercie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Włodowice

do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 27 października 2010 roku pomędzy:

Gminą Zawiercie, 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zawiercie - Ryszarda Mach

a

Gminą Włodowice, 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26, reprezentowaną przez Wójta Gminy Włodowice - Adama Szmukiera przy kontrasygnacie z up. Skarbnika Gminy Włodowice - Justyny Wójcik

o następującej treści:

§ 1. 1. Paragraf 5 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

Dotacja o której mowa w § 3 pkt. 3 wynosi 2,75 zł w 2014 roku.

2. Ustala się paln wozokilometrów dla Gminy Włodowice, który wynosi 44.659 wzkm.

3. Gmina Włodowice przekaże dotację Gminie Zawiercie, za rok 2014 w łącznej wysokości 122.812,25 zł ( słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwanaście złotych 25/100) na rachunek bankowy 62 1240 2975 1111 0010 4312 6342..

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 10.01.2014r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 4. Aneks niniejszy sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Włodowice


Adam Szmukier

z up. Skarbnika Gminy WłodowiceJustyna Wójcik

Prezydent Miasta Zawiercie


Ryszard Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »